Parke ve Yapı

Parke Taşı Üretimi

Kullanımı çok eski çağlara dayanan parke taşı: taşın yontulup şekle konulması veya mevcut şekliyle montajının yapılması esasına dayanan formunda bir kaplama malzemesi olarak kullanılmaktaydı. Tarihi kazılarda gün yüzüne çıkartılan tarihi yerleşim yerlerinde bu uygulamaları çokça görmekteyiz.
Günümüzde ise modern baskı makinelerinde beton esaslı ana malzemelerde üretilmektedir. Kalıp üzerine kuru sistem beton harcı ile vibrasyon ve sıkıştırma metoduna dayanan parke taşlarının değişik şekillerde çok çeşitleri bulunmaktadır.
Eski şekillerinden kurtulan parke taşları modern tesislerde üretilmekte, Peyzaj alanında çevresel güzelliğin en önemli bileşenlerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Parke taşları günümüzde çağdaş yaşamın ve kentleşmenin en ucuz ve en renkli malzemeleri olarak yapı sektörünün hizmetine girmiş bulunmaktadır.
 

Teknik Özellikler

Taşın Cinsi

Kalınlık (mm)

Adet

 Kg
Kilit Parke (Aşık
Taşı)
6cm 36 135
Kilit Parke (Aşık
Taşı)
8cm 36 180
Kilit Parke (Aşık
Taşı)
10cm 36 225
Kırmızı boyalı
parke taşı
6cm
8cm
10cm
36 135
180
225
Beyaz boyalı parke
taşı
6cm
8cm
10cm
36 135
180
225
Siyah boyalı parke
taşı
6cm
8cm
10cm
36 135
180
225

 

Beton Parke Hakkında

Topraklarının %95’i deprem riski taşıyan Türkiye, genç ve süratle artan nüfusu ve önemli altyapı eksiklikleri nedeniyle çimento, agrega ve beton başta olmak üzere tüm yapı malzemelerinin tüketimi açısından cazip bir pazar durumundadır. Süratli teknik gelişmeler, çok geniş bir yelpaze oluşturan bu malzemelerin en yararlı şekilde değerlendirilmesi için, özelliklerin iyi bilinmesini ve usulüne göre uygulanmasını vazgeçilmez kılmaktadır. Diğer taraftan, Avrupa birliğine uyum süreci içerisinde sektörel standartlarda son dönemde devreye giren köklü değişiklikler de ayrı bir hassasiyet gerektirmektedir.

Beton, en yaygın kullanılan yapı malzemesi olarak, yapıların güvenilirliği bakımından büyük öneme sahiptir. Faaliyet alanımızın amacı, beton bileşenlerinin özelliklerinin doğru anlaşılmasını sağlayarak, daha iyi performans gösteren beton ve Beton Yapı Elemanları üretimine katkıda bulunmaktır. Kötü beton ve iyi beton içerisindeki malzemelerin birbirinin aynı olduğu dikkate alınırsa, eldeki bilginin, doğru ve tam kullanılması daha büyük önem kazanmaktadır.Çalışmalarımızın üretici ve uygulayıcılara rehber olması ümit ediyoruz…
 

Bordür

Kaplama malzemesi olarak kullanılan parke taşlarının en önemli tamamlayıcı unsuru olarak BorDür taşlarını tek örnek olarak vermek en doğru seçim olacaktır. Kısaca sınır belirtme bileşinleri olarak anılsalarda Parke taşları ile büyük uyumluluk göstermektedirler.Yol kenarlarındaki yay kaldırım kenarlarında otoyol orta refüjlerinde park-bahçe alanlarının kenar sınır noktalarında veya dekoratif amaçlı görünüm istenen yerlerde çok sıkça karşımıza çıkmaktadırlar. Değişik renklerde ve şekillerde üretilebilmekte her türlü çevresel oluşumlarda tamamlayıcı unsur olarak göze çarpmaktadırlar. Ağırlık olarak;Belediye Bordürü, Bahçe Bordürü, Karayolu Bordürü ve Refüj Bordürü olarak anılmakta ve uygulanmaktadır. Değişik model ve biçimlerde de üretilmekte dekoratif amaçlı küçük çaplarda da bir çok çeşidi bulunmaktadır.
 

Teknik Özellikleri

Taşın Cinsi

Ebatlar

Adet/Kg

Karayolu
Bordürü
18x30x70 80
Karayolu
Bordürü
15x30x75 70
Çim
Bordürü
12x18x50 25
Çim
Bordürü
12x18x60 30
Yağmur
Oluğu
12x30x50 35

 

Entegre Contalı Büz Beton Boru

Teknik Özellikleri

Anma Çapı (mm)

Anma boyu (mm)

 

Ağırlık (Kg)

150 1500 60
200 1500 90
300 1500 180
400 1500 250
500 1500 600
600 1500 750
800 1500 1000

 

Laboratuvar

Malzeme ve Beton deney laboratuarı, üretimi yapılan Beton Yapı Elemanlarının fiziksel ve mekanik özelliklerinin tayini ile ilgili analizleri yapmak amacıyla kurulmuştur. Halen uzman persolen ve ölçüm doğruluğu sağlanmış, teknolojik ve kalibrasyon uluslararası yeterliliğe sahip akredite kuruluşlarca yapılmış cihazlar ile mevcut standartlara uygun yöntemlerle hizmet vermektedir.
 
 

Tesis ve Laboratuvarın Yükümlülük Beyanı

Laboratuar hizmetleri hukuki dayanağını Akreditasyon kuruluşu (TSE) ile Aktaş Beton Yapı Elemanları San. ve Tic. Ltd. Şti. yönetime arasında imzalanan sözleşme gereği yürütülür. Laboratuar çalışanları bu sözleşme gereği tarafsız davranmakla yükümlüdür. AKTAŞ Beton Yapı Elemanları San. ve Tic. Ltd. Şti. yönetimi, çalışamların deney sonuçlarının ve teknik kararlarını etkileyebilecek her türlü ticari, mali ve diğer baskılardan bağımsızlığını garantiye alacak tedbirler alır ve yürütür.
 

Laboratuvar

  • Beton Test Makinesi
  • Etüv
  • Analiz Elekleri
  • Digital Terazi
  • Digital Kumpas
  • Le Chatelier Balonu
  • Digital Termometre (Dış Ortam)
  • Digital Termometre (İç Ortam)
  • Aluminyum Tepsiler
  • Ölçü Parametreli Mezue